Bize Ulaşın

+90 212 702 02 99

Boy Uzatma Ameliyatı

Boy Uzatma Ameliyatı

Estetik Kaygı ve ya sağlık sorunları sebebi ile bacak boyunu uzatmak isteyen kişilere uygulanan cerrahi yönteme boy uzatma ameliyatı adı verilmektedir. Boy uzatma ameliyatındaki temel olgu kişilerin yeni kemik oluşturabilme kapasitelerinin genişletilmesidir.

Bu cerrahi operasyon sırasında uzatılması istenen uzuvdaki kemik kesilerek iki kısma ayrılmış olan uçların arasındaki boşluğu genişletmek esas alınır. Bu sayede ise açılmış olan alanda yeni kemik üretiminin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Boy Uzatma Ameliyatı Nedir?

Büyüme plaklarının kapanmış olduğu yani büyümenin durduğu bireylerde kimi zaman tedavi kimi zaman estetik amaçlı gerçekleştirilen cerrahi operasyon boy uzatma ameliyatı olarak adlandırılmakta ve genellikle bacaklar için kullanılmaktadır.

Fakat kişilerde estetik kaygı kollarda ise ve kollar olması gerekenden kısa ise kollar içinde uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Boy uzatma ameliyatı yalnızca kemikler üzerine yapılan bir işlemdir. Boy uzamasının istendiği miktara göre farklı teknikler uygulanmaktadır.

 Boy Uzatma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Boyunu uzatmak isteyen kişiler için tercih edilen boy uzatma ameliyatı, kemik dışına uygulanabileceği gibi kemik içine de uygulanabilen cerrahi yöntemler bütünüdür. Temelde hastanın yeni kemik oluşumuna zemin hazırlamak için yapılan bu yöntem kemiklerin içine yerleştirilmiş olan çivi veya tel ile ameliyat gerçekleştirilen uzvun dışarıdan bir mekanizma ile sabitlenmesi sağlanır.

Bu sayede dışarıdan sabitlenmiş olan cihaz ile her gün en fazla 1 mm olacak şekilde kemiklerin arası açılmaktadır. Günde en fazla 1 mm olmasına rağmen bu durum genellikle 4 aşamada gerçekleştirilir. Bu sayede her bir seferde en fazla çeyrek mm açıklık sağlanır.

Bu ameliyat ortopedi uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Boy uzatma ameliyatı genel anestezi altında uygulanıyor olsa da yetişkin hastaların isteğine göre epidural anestezi yöntemi de tercih konusu olabilmektedir.

 Boy Uzatma Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Boyundan muzdarip olan pek çok kişi boy uzatma ameliyatı yöntemlerine yönelmektedir. Ameliyat boyundan şikayetçi, hormonal bozuklukları olan ve ya bazı sağlık sorunları sebebi ile boy uzaması gerçekleşmeyen kişilerde tercih edilmektedir. Bu durum kişinin kendi iradesine kalmış bir durum olmakla birlikte genellikle 20 yaş üstü bireyler için çok daha uygun olabilmektedir. Zira bu yaşa kadar gelişim süreci devam edebilmektedir.

 Boy Uzatma Ameliyatı Neden Yapılır?

Bazı kişilerde genetik kökenli olduğu düşünülen ve ya hormonal bozukluklar sebebi ile ya da çocukluk döneminde geçirilmiş olan bazı hastalıklar sebebi ile boylarının kısa kalması gibi sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Boy kısalığına neden olan bir takım etkenler söz konusu olabilmektedir. Bu etkenler ise;

  • Beslenme bozuklukları,
  • Çocukluk döneminde geçirilmiş olan bazı böbrek rahatsızlıkları,
  • Büyümeyi olumsuz etkileyen çocukluk hastalıkları,
  • Hormonal bozuklukların yaşanması,
  • Kemikler üzerinde etkisi söz konusu olan bazı genetik rahatsızlıklardır.

Genel olarak cücelik diye tabir edilen durumlarda boy uzatma ameliyatı tercih edilmektedir. Her ne kadar cücelik için tercih ediliyor olsa da diğer hastalıklara bağlı boy kısalıklarında da kullanılan boy uzatma yöntemidir. Ameliyat büyüme kıkırdakları kapanmış olan her bireyde yapılabilmektedir. Fakat kişiler kozmetik amaçlı bu işlemi yaptırmak istedikleri takdirde bazı psikolojik testlere tabii tutulabilmektedirler.

 Boy Uzatma Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir?

Kişilerin boylarından şikâyetçi olduğu durumlarda tercih edilen boy uzatma ameliyatları farklı yöntemler ile gerçekleştirilmektedir. Boy uzatma ameliyatı 3 çeşittir. Bunlar;

  • İnternal Fiksasyon adı verilen motorlu çivi yöntemi,
  • Eksternal Fiksasyon adı verilen İlizarov tekniği,
  • Kombine yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Önceleri en sık tercih edilen boy uzatma ameliyatı yöntemi eksternal fiksasyon yani ilizarov tekniğiyken teknolojinin ve bilimin ilerlemesi ile daha çok interfal fiksasyon kullanılmaya başlamıştır. Zira eksternal fiksasyonda uzatılması istenen uzvun dışarıdan bir makine ile yönetilmesi söz konusu iken internal fiksasyon adı verilen yöntemde küçük kesi ile cihazın yerleştirilmesi ve dışarıdan komut ile kontrol edilmesi mümkün hale gelmiştir. Kombine teknikte ise her iki yöntemden de yararlanılmaktadır.

 Boy Uzatma Ameliyatı İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Boy uzatma ameliyatında en çok merak edilen unsur iyileşme sürecidir. Boy uzatma ameliyatı kişiye özel bir cerrahi işlem olması sebebi ile iyileşme süreci de kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Kişilerde yeni kemik oluşumu söz konusu olması sebebi ile konsolidasyon süreci olarak adlandırılan ikinci aşamada yetişkinler için iyileşme süreci daha uzun olabilmektedir. Çocuklarda yetişkinlere göre iyileşme hızı genellikle 2 kat daha fazladır.

 Boy Uzatma Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Boy uzatma amaçlı gerçekleştirilen cerrahi işlemler genel olarak 2 saat kadar sürmektedir. Fakat boy uzatma ameliyatı bazı durumlarda 3 saat civarı da sürebilmektedir. Her hangi bir komplikasyon riskinin minimum seviye inmesi için ise hasta yaklaşık 2 gün hastanede yatırılmaktadır.

Her hangi bir sorun oluşmaz ise bu süreç sonucunda hasta taburcu edilmektedir. Bunun sonrasında tam anlamı ile iyileşmenin sürmesi kullanılan ameliyat yöntemlerine ve hastanın durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Burada hastanın boyunun kaç cm uzatılacağı da büyük bir etkendir.

 Boy Uzatma Ameliyatı Kaç Cm Uzatır?

Pek çok kişi boy uzatma ameliyatının sonrasında kaç cm boyunun uzayacağını merak etmektedir. Boy uzatma ameliyatı sonrasında yaklaşık 7 ile 10 cm arasında Boy uzaması mümkün hale gelmektedir. Fakat bu durum soruna göre değişkenlik gösterebilir. Ayrıca bazı durumlarda Boy uzatmanın bu ameliyat sonucunda 15 cm’ye kadar boy uzaması mümkündür. Fakat 10 cm üzeri Boy uzaması için hem kaval hem de uyluk kemiği üzerinde bir takım operasyonlar yapılması gerekmektedir. Bu operasyon tamamen kişiye özel olarak planlanmakta olup sonuçları da uygulanan yöntemlere göre değişmektedir.

Boy Uzatma Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Boy uzatma ameliyatlarında ve sonrasında bir takım riskler söz konusu olabilmektedir. Kişiler boy uzatma ameliyatı sürecine karar verdikten sonra doktorların bu durum hakkında detaylı bilgi vermesi gerekmektedir. Boy Uzatma ameliyatlarında enfeksiyon riskleri, materyal Riskleri ve ameliyat sonrası riskler olmak üzere farklı riskler söz konusu olmaktadır.

Enfeksiyonlar Riskleri, her Boy Uzatma ameliyatında söz konusu olabilecek ihtimallerden biridir. Zira yumuşak doku ve ya kemik enfeksiyonu gelişebilmektedir. Bu durum için ameliyat sonrası antibiyotik kullanımı bir hayli önemlidir.

Materyal enfeksiyonu ise bazı sebeplerden dolayı bacağa takılmış olan makinenin gevşemesi, kırılması gibi bir takım sorunlar söz konusu olmaktadır. Bu duruma bağlı olarak bir takım sıkıntılar söz konusu olabilmektedir. Ameliyat sonrası enfeksiyonlar ise, uzuvda şiddetli ağrı veya balerin sendromu gibi sıkıntılar söz konusu olabilmektedir.

 Boy Uzatma Ameliyatı Fiyatları 2022

Türkiye ve dünyanın pek çok bölgesinde boy uzatmak amaçlı cerrahi girişimlere başvurulmaktadır. Boy uzatma ameliyatı fiyatları konusunda en belirleyici unsur işlemi gerçekleştirecek doktor olarak ön plana çıkmaktadır. Zira her doktor birbiri ile aynı yöntemi kullanmayabilir. Ayrıca doktorların deneyim ve tecrübesi, başarı yüzdesi de fiyatları bir hayli etkilemektedir.

Bunun dışında ameliyatın gerçekleştirilmekte olan kuruma göre de değişim göstermektedir.  Boy Uzatma ameliyatları bazı devlet hastaneleri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Fakat bunların da bir takım şartları bulunabilmektedir. Özel hastanelerde ise boy uzatma ameliyatı fiyatlar tamamen değişim göstermektedir.